Cultuurmakelaar

De Cultuurmakelaar Apeldoorn is een servicepunt met praktische informatie voor en over de amateurkunst- en cultuursector in de gemeente Apeldoorn.

Wat doet een cultuurmakelaar?

De Cultuurmakelaar in de amateurkunst zorgt voor onderlinge verbinding en samenwerking, uitwisseling van informatie en het meer zichtbaar maken van de culturele sector. Verder zet de Cultuurmakelaar projecten op, regelt scholing, maakt een netwerk en brengt bestaande ideeën en plannen op gebied van amateurkunst in kaart. De cultuurmakelaar zorgt voor een ontmoetingsplek voor amateurkunstbeoefenaars, werkt samen met de koepels, houdt relevante nieuwe ontwikkelingen bij op het gebied van amateurkunst en verspreidt deze. Ook kan de cultuurmakelaar adviseren over welke mogelijkheden er zijn om inkomsten te vergroten.  

Voor wie?

Alle culturele organisaties (bandjes, verenigingen, ‘eenling’-kunstenaars, groepen) en ondersteunende organisaties als wijkraden en de KOM (Kunst Ontmoeten Meedoen) kunnen voor informatie of bemiddeling terecht bij de Cultuurmakelaar Amateurkunst. Daardoor wordt het amateurkunstveld in Apeldoorn nog steviger verankerd en kan het beter tot bloei komen, waardoor een breder cultureel klimaat ontstaat in de gemeente.

Wie is de cultuurmakelaar?

Mijn naam is Kirsten. Ik ben sinds september 2022 werkzaam voor GIGANT.

Door de gemeente Apeldoorn werd GIGANT in 2019 gevraagd de functie van combinatiefunctionaris te gaan vervullen. In deze functie heb ik zowel een verbindende als faciliterende rol.

Zo houd ik me bijvoorbeeld bezig met IkToon, een project ter bevordering van de zichtbaarheid van amateurkunst. Hiervoor maak ik een programma in juni waar gezelschappen van allerlei kunstdisciplines gezamenlijk kunnen optreden op leuke plekken.

Daarnaast ben ik betrokken bij de organisatie van de ‘Jazzclub’, waar lokale amateurs samen met professionals kunnen optreden in de popzaal van GIGANT.  

Het organiseren van harmonie en fanfare examens en talentontwikkelingstrajecten behoort ook tot mijn terrein.

Veder zit ik zelf ook in het bestuur van het Platform Amateurkunst, een onafhankelijk platform dat de belangen van de amateurkunst in de volle breedte probeert te behartigen, zowel naar de grote culturele instellingen als naar de gemeente.

Waarvoor kun je bij de cultuurmakelaar terecht?

Als je vragen hebt over:

  • samenwerkingspartners in de sector amateurkunst;
  • netwerk;
  • subsidies of fondsen;
  • repetitieruimtes;
  • jeugdbeleid, ledenwerving;
  • Nieuwe culturele activiteiten of als je daarover ideeën hebt;
  • expositie-, optreed- of opslagruimte.

Contact

Kirsten Koch

k.koch@gigant.nl
(055) 521 63 46