Subsidieregelingen Cultuur en Erfgoed

Sinds maart 2020 heeft COVID-19 de cultuur- en erfgoedactiviteiten flink beïnvloed. We hopen dat er in 2022 weer volop ruimte is om activiteiten zonder belemmeringen op te pakken. 

Amateurkunstactiviteiten zijn namelijk belangrijk voor de inwoners van Apeldoorn. Ze brengen plezier en verbinding in onze gemeente. Gemeente Apeldoorn ondersteunt deze activiteiten daarom met diverse subsidies. 

Corona ondersteuning

De coronapandemie heeft een sterke wissel getrokken op cultuur- en erfgoedinstellingen. Ook zijn instellingen inkomsten misgelopen of extra kosten moeten maken door de COVID-19 maatregelen. 

Coronanoodsteun Cultuur & Erfgoed

De Subsidieregeling Coronanoodsteun Cultuur & Erfgoed Apeldoorn kende u wellicht al van begin dit jaar. Begin 2022 stellen we deze regeling opnieuw open. De regeling is bedoeld voor culturele instellingen en verenigingen die als gevolg van COVID-19 maatregelen het boekjaar 2021 hebben afgesloten met een negatief exploitatieresultaat. 
Dat is anders dan de eerste ronde, toen gekeken werd naar de netto-schade. Van 1 t/m 31 januari 2022 kunnen zij een aanvraag indienen. De regeling vindt u op www.apeldoorn.nl/coronanoodsteun-cultuur-erfgoed. Vanaf januari is ook het aanvraagformulier beschikbaar. 

Projectenregeling Cultuur

Na een jaar proefdraaien, wordt per 1 januari 2022 de Projectenregeling Cultuur officieel van kracht. Doel van deze subsidieregeling is om activiteiten te ondersteunen die bijdragen aan een levendige culturele sector voor de inwoners van Apeldoorn. Vanaf januari 2022 is er de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor projecten t/m € 10.000 én voor projecten tussen € 10.000 t/m € 50.000. 

De gemeente draagt tot 50% bij in de subsidiabele kosten. De regeling kunt u nalezen op www.apeldoorn.nl/projectenregeling-cultuur-2022.  Vanaf januari zijn ook de aanvraagformulieren beschikbaar. De pilot loopt nog t/m 31 december 2021. 

Zoals gezegd is in 2021 al proefgedraaid met de regeling voor aanvragen t/m € 10.000. U kunt voor deze pilotregeling nog aanvragen t/m 31 december 2021.  Dit jaar nog vergoedt de gemeente tot 75% van de subsidiabele kosten bij een goedgekeurde aanvraag. Met het aflopen van de pilot stopt ook deze verruiming. 

Kijk voor meer informatie op www.apeldoorn.nl/projectenregeling-cultuur

AKC-regeling en E-herkenning

Om een subsidie aan te vragen heeft u per 1 november 2021 E-herkenning nodig. Hieraan zijn jaarlijks kosten verbonden. Daarin komen wij jullie graag tegemoet. 

Verenigingen die een subsidie ontvangen uit de Regeling Amateurkunst en Cultuurbeoefening Apeldoorn (AKC), ontvangen in deze bijdrage een extra vergoeding voor de E-herkenning. De basisbijdrage wordt dus hoger. Hiervoor hoeft u geen actie te ondernemen, dit wordt automatisch geregeld. 

Heeft u uw subsidieaanvraag 2022 voor de AKC-regeling nog niet aangevraagd? Wacht niet te lang, want deze moet vóór 1 november bij het Subsidiebureau worden ingediend. Kijk voor meer informatie op www.apeldoorn.nl/subsidie-amateurkunst

Vragen? 

Mocht u vragen hebben, laat het gerust weten. Dat kan via uw contactpersoon van het team Cultuur of via mail naar cultuur-erfgoed@apeldoorn.nl

Ook houden wij op 16 december en 13 januari telefonisch spreekuur van 15.30 tot 18.00 uur over de nieuwe regelingen. U kunt zich hiervoor per bovenstaande mail aanmelden.