Projectenregeling Cultuur wordt verruimd!

Nu, na de beperkende maatregelen weer stap voor stap mogelijkheden ontstaan, wil de gemeente Apeldoorn het culturele aanbod stimuleren. Daarom is besloten om de Projectenregeling Cultuur tijdelijk te verruimen.

De Projectenregeling Cultuur heeft als doel om activiteiten te ondersteunen die bijdragen aan een levendige culturele sector voor de inwoners van Apeldoorn. Om na een periode van stilstand een impuls te geven aan culturele activiteiten, wordt de subsidiepot voor 2021 aangevuld met € 100.000,-.

Ook wordt de financieringsvoorwaarde verruimd. In de huidige subsidieregeling is opgenomen dat een aanvrager zelf moet zorgen voor 50% cofinanciering. Van 1 juni tot 31 december 2021 wordt deze voorwaarde verruimd. Gedurende deze periode is het mogelijk om tot 75% van de subsidiabele kosten aan te vragen, met een maximum van € 10.000,-.

De regeling is te vinden op de website van de gemeente Apeldoorn.