Per 1 juli: Wet Bestuur Toezicht Wetpersonen (WBTR)

Na de wet op de privacy (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortom AVG) die ons allen aangaat, treedt per 1 juli treedt een nieuw in werking: de Wet Bestuur Toezicht Wetpersonen (de WBTR).

Deze WBTR is speciaal bedoeld om het besturen van het toezicht op verenigingen en stichtingen te verbeteren. De overheid wil dat bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen transparant zijn en het belang van de vereniging/stichting vooropstellen. Dat betekent dat ze zichzelf en mensen om zich heen niet bevoordelen, dus zich niet schuldig maken aan zelfverrijking, vriendjespolitiek of andere activiteiten die de vereniging/stichting schaden.

De wet probeert uit te nodigen om na te denken over integer bestuur en daar (waar nodig) binnen de vereniging/stichting afspraken over te maken en evt. statuten aan te passen. Die aanpassing hoeft niet voor 1 juli 2021, maar bij een eerstvolgende statuten wijzingen.

De wetgeving is belangrijk voor:

  • Alle bestuursleden van verenigingen en stichtingen.
  • Vrijwilligers en betaalde bestuurders.
  • Grote en kleine verenigingen/stichtingen.
  • Nationaal, regionaal en lokaal.
  • Van belangen- en beroepsorganisaties tot gezelligheids- en lotgenotenverenigingen.
  • Sport, welzijn, cultuur, goede doelen, enzovoorts.

De KNMO en Koornetwerk hebben op 6 april een webinar georganiseerd om de achterban te informeren hierover. Op de pagina van Koornetwerk kun je onder andere een checklist downloaden en de webinar bekijken. Maar vooral is op de website van de KNMO veel informatie gebundeld en er komen voorbeeldstatuten te staan.

Mail bij vragen naar: cultuurmakelaar@gigant.nl