Herstelsteun Amateurkunst 2022

Het ministerie van OCW stelt 1,5 miljoen beschikbaar voor herstelsteun aan amateurkunstgroepen. Voor meer informatie klik hier.