Corona-ondersteuners helpen amateurkunstkoepels verder bij corona-uitdagingen

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft financiële middelen beschikbaar gesteld; LKCA begeleidt het traject en zorgt voor kennisdeling en verbinding.

Dit artikel is een update van Corona-ondersteuning landelijke koepels amateurkunst goed van start, dat verscheen op 15 november, 22 juli, 28 juni, 3 mei en 23 februari 2021.

Derde fase ondersteuningswerkzaamheden

Ook in 2022 heeft OCW via het FCP budget beschikbaar gesteld voor de landelijke amateurkunstkoepels. Voor de eerste 6 maanden is een budget van € 500.000 beschikbaar waarmee de koepels de ondersteuning van hun aangesloten verenigingen kunnen invullen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van eerdere steunpakketten en het biedt de koepels de ruimte om na te denken over een inzet die ook op de lange termijn effect heeft, een mooie uitdaging!
De koepels gaan nu aan de slag met een werkplan met prioriteiten voor de komende periode en daarna. Het ligt in de bedoeling dat er na juni ook middelen komen voor een herstelplan.