Beursvloer 2021

De Apeldoornse Beursvloer is een initiatief van Stichting Present Apeldoorn en wordt jaarlijks gehouden. Al sinds 2005. Het doel is om de maatschappelijke waarde van bedrijven te vergroten. Centraal staat het belangeloos bij elkaar brengen van bedrijven en maatschappelijk organisaties, stichtingen en verenigingen.

HANDELEN ZONDER GELD

Bedrijven en maatschappelijke organisaties ontmoeten elkaar fysiek op de Beursvloer. Alle deelnemers ontvangen bij binnenkomst een badge met de naam. De verschillende kleuren geven aan voor welk thema u iets zoekt of iets aanbiedt. Elke hoek van de beursvloer heeft een eigen thema, zodat organisaties gericht kunnen zoeken naar wat zij nodig hebben. Zo kan vraag en aanbod goed aan elkaar worden gekoppeld. 
In 1,5 uur tijd wordt er gehandeld met gesloten beurs, net als met het ouderwetse ‘handje-klap’ .

VOORBEELDEN

Een muziekvereniging heeft lekkage in de repetitieruimte. Een bouwbedrijf komt dit repareren in ruil voor bijvoorbeeld een optreden tijdens een bedrijfsbijeenkomst. Of een bedrijf heeft oude meubelen over die goed gebruikt kunnen worden bij de inrichting van een ruimte van de sportclub. In ruil daarvoor krijgen medewerkers een sportclinic bij de vereniging. Of een advocatenkantoor wil iets betekenen voor de maatschappij en biedt 5 keer een statutenwijziging aan verschillende ontvangers.

Op woensdag 10 november 2021 wordt de 15e editie van de beursvloer gehouden in theater Orpheus. De voorbereidingen zijn in volle gang. Doet u mee? Als bedrijf of als vereniging/stichting? Laten we er met zijn allen voor zorgen dat Apeldoorn een beetje mooier wordt. Samen zijn we in staat tot veel mooie verbindingen! Aanmelden kan via de blauwe knoppen op de website van de Beursvloer.