Koor De Stem Apeldoorn

Gemengd koor De Stem zingt (sinds 1980) een breed repertoire: zowel klassieke liederen van Mozart, Schubert en Beethoven als operette- opera- en musical-liederen. Ook tot vierstemmige bewerkte popsongs ontbreken niet op de repertoirelijst. Ons koor telt ongeveer 30 leden en wij repeteren op maandag in De Groene Hoven, Koninginnelaan 280. Je bent welkom om te komen luisteren. Koffie vanaf 19.00 uur. Wij zingen van 19.30 tot 21.30 uur. En misschien past ons koor wel bij jou!

https://www.koordestemapeldoorn.nl
06-47909796
repetitielokaal De Groene Hoven Koninginnelaan 280 7315 EE Apeldoorn

Kom in contact