Koor De Stem

Koor De Stem werd opgericht in november 1980. Het koor zingt een breed repertoire: zowel klassieke liederen van Mozart, Schubert en Beethoven als operette- opera- en musicalliederen. Maar ook tot vierstemmige bewerkte popsongs ontbreken niet op de repertoirelijst. Wij zien elkaar nog iedere maandag bij een Zoom repetitie.  Tijdens de repetitie speelt onze dirigent de muziek af in MuseScore terwijl ieders audio op mute staan, en tussendoor kunnen leden vragen stellen of verzoeken dat de muziek van één partij wordt afgespeeld.  Er zijn iedere maandag avond gemiddeld 23 van de 30 leden aanwezig.  Als iemand moeite heeft met de technologie, komt een bestuurslid door de week even langs om te helpen. Dus kom er bij!

https://www.koordestemapeldoorn.nl
06-47909796
De Groene Hoven Koninginnelaan 280 7315 EE Apeldoorn

Kom in contact